ביטול שטח לבניני ציבור ושינוי למגורים ג',ביטול שביל ושטח למגורים ג' ושינוי לדר

תוכנית הצ/ 7/ 1/ 69

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ביטול שטח לבניני ציבור ושינוי למגורים ג',ביטול שביל ושטח למגורים ג' ושינוי לדר
מספר: הצ/ 7/ 1/ 69
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. ביטול שטח לבניני ציבור ושינוי למגורים ג'.
2. ביטול שביל ושטח למגורים ג' ושינוי לדרך.
3. ביטול חלק מדרך ושינוי לבניני ציבור.
4. קביעת הוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה

תיאור המיקום:
ישוב: קלנסוה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7863חלק3837, 41
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים28/11/1994תאריך פרסום בעיתון: 28/11/1994.
פרסום לאישור ברשומות28/03/1994תאריך פרסום: 28/03/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4205. עמוד: 2865. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים15/04/1993תאריך פרסום בעיתון: 15/04/1993.
פרסום להפקדה ברשומות11/06/1992תאריך פרסום: 11/06/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4014. עמוד: 3471. שנה עברית: התשנב .
החלטה בדיון בהפקדה25/03/1992
קבלת תכנית09/02/1992