ביטול שטח ציבורי פתוח.

תוכנית טר/ 1078

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ביטול שטח ציבורי פתוח.
מספר: טר/ 1078
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7776חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות06/11/1975תאריך פרסום: 06/11/1975. מס' ילקוט פרסומים: 2163. עמוד: 444. שנה עברית: התשלו .
קבלת תכנית06/11/1975
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'201100720/07/2011
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'201100119/01/2011