ביטול שצ"פ ומבנה ציבור לצורך מגורים:

תוכנית ג/ 13966

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ביטול שצ"פ ומבנה ציבור לצורך מגורים:
מספר: ג/ 13966
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. ביטול הפקעה של שצ"פ והפיכתו למגורים והתווית דרך גישה
ב. שינוי יעוד שצ"פ לאזור מגורים
ג. התווית דרך גישה וחיבורה לדרך סטטוטורית.
ד. קביעת הוראות בניה בתחום תוכנית זו.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםבסמת טבעוןבסמת טבעוןבסמת טבעון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10469חלק16
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 911שנוי יעוד -מחצבת חצורשינוי
תוכניתג/ 9549שיפור דרך הגישה לישובים ערב אל חילף ונופית, שינוי למתאר.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/11/2004תאריך פרסום: 14/11/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5343. עמוד: 446. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים22/10/2004תאריך פרסום בעיתון: 19/10/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 19/10/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/10/2004. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו14/09/2004
החלטה בדיון באישור תכנית14/06/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/04/2004
פרסום להפקדה בעיתונים02/04/2004תאריך פרסום בעיתון: 26/03/2004. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 29/03/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 02/04/2004. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות01/04/2004תאריך פרסום: 01/04/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5287. עמוד: 2525. שנה עברית: התשסד .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/03/2004
החלטה בדיון בהפקדה06/08/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף28/05/2003
קבלת תכנית19/05/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200401114/07/2004
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים40029/04/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200301806/08/2003