ביטול שצ"פ

תוכנית ג/ 13622

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ביטול שצ"פ
מספר: ג/ 13622
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מש.צ.פ. לחקלאי (החזרת מצב לקדמותו)
קביעת תכליות וזכויות מותרות ביעוד הקרקע.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17384חלק126
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8588מתאר כפר כנאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/03/2005תאריך פרסום: 29/03/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5384. עמוד: 2182. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים25/02/2005תאריך פרסום בעיתון: 21/02/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/02/2005. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 25/02/2005. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו26/01/2005
החלטה בדיון באישור תכנית03/12/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/08/2003
פרסום להפקדה ברשומות06/08/2003תאריך פרסום: 06/08/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5213. עמוד: 3714. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים27/07/2003תאריך פרסום בעיתון: 25/07/2003. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 25/07/2003. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 27/07/2003. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/07/2003
החלטה בדיון בהפקדה19/03/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף18/12/2002
קבלת תכנית09/12/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200400603/12/2003
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים33531/08/2003
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200300819/03/2003