ביטול ש.צ.פ. והגדלת שטח מסחרי.

תוכנית כס/ 1/ 22/ יב

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ביטול ש.צ.פ. והגדלת שטח מסחרי.
מספר: כס/ 1/ 22/ יב
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית זו באה לשנות תכנית כס/ 1/ 22 כדלקמן:
א. שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לייעוד מסחר ומשרדים.
ב. קביעת זכויות בניה.
ג. קביעת בינוי ועיצוב אדריכלי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזכפר סבאכפר סבאכפר סבאששת הימים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6427חלק407
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתכס/ 1/ 22פתיחת דרכים חדשות ןקביעת שצ"פשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/07/2012תאריך פרסום: 22/07/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6448. עמוד: 5404. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים17/02/2012תאריך פרסום בעיתון: 14/02/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 14/02/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 17/02/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט26/01/2012
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה28/12/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו06/11/2011
החלטה בדיון במועצה הארצית26/05/2009
החלטה בדיון בהתנגדויות19/11/2006
פרסום להפקדה ברשומות27/02/2006תאריך פרסום: 27/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5500. עמוד: 2069. שנה עברית: התשסו .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר16/02/2006
פרסום להפקדה בעיתונים03/02/2006תאריך פרסום בעיתון: 26/01/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/01/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 03/02/2006. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט19/01/2006
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/01/2006
החלטה בדיון בהפקדה05/07/2005
קבלת תכנית18/11/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף18/11/2003
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה