ביטול ש.צ.פ. והמרתו למגורים ג', קביעת הוראות בניה.

תוכנית טר/ 2594

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ביטול ש.צ.פ. והמרתו למגורים ג', קביעת הוראות בניה.
מספר: טר/ 2594
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד משטח ציבור פתוח למגורים ג'.
2. הוספת 6 יח"ד.
3. קביעת הוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7783חלק8
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתטר/ במ/ 3006טירהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/12/2008תאריך פרסום: 09/12/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5879. עמוד: 1030. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים19/10/2008תאריך פרסום בעיתון: 19/10/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/10/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 17/10/2008. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו11/09/2008
החלטה בדיון בהתנגדויות09/10/2005
פרסום להפקדה ברשומות09/11/2004תאריך פרסום: 09/11/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5342. עמוד: 390. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/10/2004
פרסום להפקדה בעיתונים21/09/2004תאריך פרסום בעיתון: 08/09/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/09/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 21/09/2004. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו18/07/2004
החלטה בדיון בהפקדה30/03/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/07/2003
קבלת תכנית11/06/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200503109/10/2005
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים44528/10/2004
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200400730/03/2004
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה