ביטול תב"ע ש/מק/903

ערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה 08/ 027/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 112)
שם: ביטול תב"ע ש/מק/903
מספר: 08/ 027/ 3
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהשומרוןזכרון יעקבזכרון יעקבההגנה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11321חלק297-298
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר29/06/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת ערר לתכנון ובניה, פיצויים והיטלי השבחה מחוזית - מחוז חיפה200803122/05/2008