ביטול תחנת דלק - רובע א' - אשדוד

תוכנית 3/ 02/ 101/ 111

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ביטול תחנת דלק - רובע א' - אשדוד
מספר: 3/ 02/ 101/ 111
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת חניה ציבורית על ידי שינוי ביעודי קרקע מאזור מסחרי, תחנת דלק ושרות למכוניות לחניה ציבורית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד

תיאור המיקום:
רובע א', מרכז מסחרי, רח' המסחר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2077חלק112111
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית3/ 02/ 101/ 77מרכזי רובעשינוי
תוכנית3/ 03/ 102/ 27קביעת אזורים חדשיםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים23/11/2007תאריך פרסום בעיתון: 20/11/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 20/11/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 23/11/2007. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות08/11/2007תאריך פרסום: 08/11/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5735. עמוד: 479. שנה עברית: התשסח .
החלטה בדיון באישור תכנית16/07/2007
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/03/2007
פרסום להפקדה ברשומות22/03/2007תאריך פרסום: 22/03/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5643. עמוד: 2102. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים02/03/2007תאריך פרסום בעיתון: 01/03/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 01/03/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 02/03/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו17/08/2006
החלטה בדיון בהפקדה13/02/2006
קבלת תכנית29/04/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200700716/07/2007
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים74229/03/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200600313/02/2006