ביטול תנאי במתן היתר לשימוש חורג למרפאה

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 03/ 5417

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: ביטול תנאי במתן היתר לשימוש חורג למרפאה
מספר: תא/ 03/ 5417
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ביטול תנאי במתן היתר לשימוש חורג למרפאה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוהלסינקי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6108חלק227
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר01/04/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200308327/11/2003