בינוי בחלקה 4 בגוש 10786 ברחוב חורב 12

תוכנית חפ/ 2152

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בינוי בחלקה 4 בגוש 10786 ברחוב חורב 12
מספר: חפ/ 2152
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- לשנות את יעוד הקרקע בתחומה מאזור מגורים א' לאזור מגורים מיוחד במטרה
להקים מבנה המשלב מגורים, מסחר ושטח ציבורי.
- לקבוע הוראות בניה על המגרש המוצע בנושאים של זכויות בניה, גובה,
קוי בניין, חניה וכו'.
- לקבוע את רוחב רחוב חורב בחזית המגרש.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחיפהחיפהחיפהחורב

תיאור המיקום:
שכונת אחוזה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10781חלק67
10786חלק45
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתחפ/ 718/ אפקוח על פתוח הבניה באזור מגורים "א"שינוי
תוכניתחפ/ 1400תכנית המתאר של חיפהשינוי
תוכניתחפ/ 1/ דאחוזת שמואל.שינוי
תוכניתחפ/ 229/ הקביעת שטחי בניה המותרים במרחב התכנון של חיפה.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו07/11/2005
החלטה בדיון בהפקדה14/07/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף24/05/2004
קבלת תכנית25/03/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א'200401314/07/2004