בינוי גן אירועים עפ"י גז/ 29/ 14, קבוץ נען.

בקשה ועדה מקומית גז/ ש/ 787

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: בינוי גן אירועים עפ"י גז/ 29/ 14, קבוץ נען.
מספר: גז/ ש/ 787
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית בינוי עבור גן אירועים "גני כנען" עפ"י הוראות תכנית מפורטת גז/ 29/ 14 , הכוללת את דרך הגישה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרנען
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5439חלק5-6
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200400616/03/2004