בינוי למוסד חינוכי בן שמן

בקשה ועדה מקומית גז/ ש/ 785

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: בינוי למוסד חינוכי בן שמן
מספר: גז/ ש/ 785
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית בינוי למוסד חינוכי בן שמן עפ"י תכנית גז/ 41 ו-משמ/ 33

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזחבל מודיעיןחבל מודיעיןבן שמן (מושב)
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4065חלק3, 29, 31-32, 36, 39, 41-45
4067חלק2-73
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
הבקשה אושרה04/11/2004
החלטה בדיון בבקשה16/03/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200400616/03/2004