בינוי תחנת דלק

ערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה 046/ 10/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 112)
שם: בינוי תחנת דלק
מספר: 046/ 10/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת מתקן שטיפה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחימגדלמגדל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15520חלק170
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר07/04/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201001907/04/2010