ביעת חלוקה חדשה למגרשים. קוי בנין לפי המצב הקיים לבנינים הקיימים

תוכנית הצ/ 7/ 1/ 14

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ביעת חלוקה חדשה למגרשים. קוי בנין לפי המצב הקיים לבנינים הקיימים
מספר: הצ/ 7/ 1/ 14
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת חלוקה חדשה למגרשים. קוי בנין לפי המצב הקיים לבנינים הקיימים אחוז הבניה לבנינים הקיימים ע"פ מצב קיים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה

תיאור המיקום:
קלנסואה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7873חלק4, 26
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/06/1982תאריך פרסום: 10/06/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2823. שנה עברית: התשמב .