ביצור ושיפור רצועת החוף, גנוסר

תוכנית ג/ 7340

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ביצור ושיפור רצועת החוף, גנוסר
מספר: ג/ 7340
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ביצור ושיפור רצועת החוף בעקבות תנודות מפלס
מי הכנרת, ירידת המפלס ונזקים חומרים שנגרמו
לחוף.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעמק הירדןעמק הירדןגנוסר

תיאור המיקום:
ישוב: גנוסר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15551חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית24/03/1991