ביצור ושיפור רצועת החוף, האון

תוכנית ג/ 7341

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ביצור ושיפור רצועת החוף, האון
מספר: ג/ 7341
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי חלוקת שטחים בתחום תכנית מפורטת.
ביצור ושיפור אצועת החוף בעקבות תנודות מפלס מי
כנרת, ירידת מפלס ונזקים עונתיים הנגרמים לחוף.
ה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעמק הירדןעמק הירדןהאון

תיאור המיקום:
ישוב: האון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15199כל הגוש
15201כל הגוש
15205כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית24/03/1991