ביראלסיכה מזרח- הקטנת קווי בניין

תוכנית מש/ מק/ 8/ 1/ 130

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ביראלסיכה מזרח- הקטנת קווי בניין
מספר: מש/ מק/ 8/ 1/ 130
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקטנת קווי בניין

עיקרי ההוראות:
א. הקטנת קווי בניין
ב. יצירת בסיס חוקי לרישוי בניינים קיימים ללא היתר
ג. קביעת הוראות בנייה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןזמרזמר

תיאור המיקום:
שכונת אבו יאסין

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8656חלק2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהצ/ במ/ 8/ 1/ 1001ביר אל - סיכהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות02/12/2010תאריך פרסום: 02/12/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6167. עמוד: 1349. שנה עברית: התשעא .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז201101328/02/2011