בית אבות אפעל

תוכנית תממ/ מק/ 50

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בית אבות אפעל
מספר: תממ/ מק/ 50
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת הבניה הקיימת בשטח בית האבות אפעל ע"י:
א. שינוי קו בנין דרומי בבנין מס' 102 באזור מגורים ב' מ- 4 מ' ל- 2.2 מ'.
שינוי קו בנין דרומי בבנין מס' 103 באזור מגורים ב' מ- 4 מ' ל- 2.2 מ'.
ב. הגדלת שטח לבניני ציבור ע"ח שטח פרטי פתוח למבנה חדר האוכל.
ג. הסדרת דרך פנימית ושטח לבנין ציבורי בחלקה 168 בהתאם למצב הקיים בשטח ע"י:
1. הרחבת שטח לבניני ציבור ע"ח דרך ואזור מגורים א'.
2. הרחבת דרך ע"ח אזור מגורים א' ושאח לבניני ציבור.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביברמת גןרמת גןאפעל בית אבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6177חלק94, 9693, 95, 97, 100-101, 103-104
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בביטול הפקדה29/10/2003
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר28/04/2002
פרסום להפקדה ברשומות23/04/2002תאריך פרסום: 23/04/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5068. עמוד: 2082. שנה עברית: התשסב .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - עיון / אישור השר - מחוז תל אביב200101328/04/2002