בית אבות אפעל

תוכנית קא/ 368

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בית אבות אפעל
מספר: קא/ 368
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד מאזור מגורים א' לשטח למועדון ספורט לצורך הקמת מרכז ספורט, נופש ובריאות הכולל בריכת שחיה ושרותים נלווים. להלן ה"מרכז".
ב. שינוי יעוד של חלק מהש.פ.פ. לדרך מוצעת הכוללת חניה מוצעת.
ג. קביעת גבולות וקוי בניה.
ד. קביעת שטחים עיקריים ושטחי שירות.
שטחי הבניה המוצעים סה"כ שטח עיקרי 1615 מ"ר מתוכו תת קרקעי 340 מ"ר ועל קרקעי 1275 מ"ר. סה"כ שטחי שירות 660 מ"ר מתוכם 130 מ"ר תת קרקעיים ו- 530 מ"ר על קרקעיים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביברמת גןרמת גןאפעל בית אבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6177חלק168
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/11/2006תאריך פרסום: 30/11/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5601. עמוד: 748. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים10/11/2006תאריך פרסום בעיתון: 09/11/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 09/11/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/11/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו24/10/2006
החלטה בדיון בהתנגדויות31/07/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/04/2006
פרסום להפקדה ברשומות10/04/2006תאריך פרסום: 10/04/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5518. עמוד: 2527. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים24/03/2006תאריך פרסום בעיתון: 23/03/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 23/03/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/03/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/02/2006
החלטה בדיון בהפקדה19/12/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף08/12/2005
קבלת תכנית11/05/2004