בית אבות בכפר נין

תוכנית ג/ 14577

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בית אבות בכפר נין
מספר: ג/ 14577
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:
הקצאת שטחים לבית אבות.
הסדרת מערכת הדרכים לכלי רכב והולכי רגל בתחום התכנית.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי - לשטח לבית אבות ולדרך.
קביעת זכויות ומגבלות בניה בתחום התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחיבוסתן אל מארג'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17207חלק58, 32
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/08/2007תאריך פרסום: 20/08/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5705. עמוד: 4013. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים27/07/2007תאריך פרסום בעיתון: 27/07/2007. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 19/07/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 20/07/2007. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו11/07/2007
החלטה בדיון בהתנגדויות26/09/2005
פרסום להפקדה ברשומות07/07/2005תאריך פרסום: 07/07/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5414. עמוד: 3358. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2005
פרסום להפקדה בעיתונים22/05/2005תאריך פרסום בעיתון: 22/05/2005. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/05/2005
החלטה בדיון בוולק"ח21/03/2005
החלטה בדיון בהפקדה01/12/2004
קבלת תכנית26/02/2004