בית אבות סיעודי, שינוי למתאר, יבניאל

תוכנית ג/ 10115

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בית אבות סיעודי, שינוי למתאר, יבניאל
מספר: ג/ 10115
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מקרקע חקלאית לבית אבות סיעודי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחייבנאליבנאל

תיאור המיקום:
ישוב: יבנאל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15437חלק42
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6695תכנית מתאר יבניאלשינוי
תוכניתג/ 8772יצירת מעבר בשכונת סמדר, שינוי למתאר, יבניאל.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים06/02/2000תאריך פרסום בעיתון: 22/09/1999. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/09/1999. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 24/09/1999. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום לאישור ברשומות22/06/1999תאריך פרסום: 22/06/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4770. עמוד: 3957. שנה עברית: התשנט .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו06/05/1999
החלטה בדיון באישור תכנית28/12/1998
פרסום להפקדה ברשומות27/10/1998תאריך פרסום: 27/10/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4691. עמוד: 266. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים11/09/1998תאריך פרסום בעיתון: 11/09/1998.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/08/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו27/08/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה27/08/1998
החלטה בדיון בהפקדה26/11/1997
קבלת תכנית26/08/1997