בית אבות תמרה

תוכנית ג/ 10128

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בית אבות תמרה
מספר: ג/ 10128
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת בית אבות סיעודי שישרת
את האוכלוסיה המקומית המזדקנת הזקוקה לשרותים אלו,
ע"י שינויים בייעודי קרקע ממגורים לאזור מגורים
מיוחד וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןשפלת הגלילתמרהתמרה

תיאור המיקום:
ישוב: טמרה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18565חלק13
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6958חלוקת מגרשים צפוני מערבי-תמרהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/03/1999תאריך פרסום: 11/03/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4736. עמוד: 2689. שנה עברית: התשנט .
פרסום לאישור בעיתונים05/02/1999תאריך פרסום בעיתון: 05/02/1999.
החלטה בדיון באישור תכנית25/11/1998
פרסום להפקדה ברשומות01/09/1998תאריך פרסום: 01/09/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4674. עמוד: 4874. שנה עברית: התשנח .
פרסום להפקדה בעיתונים31/07/1998תאריך פרסום בעיתון: 31/07/1998.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/07/1998
החלטה בדיון בהפקדה28/01/1998
קבלת תכנית17/08/1997