בית אלעזרי תחנת תדלוק

תוכנית בר/ מק/ 13/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בית אלעזרי תחנת תדלוק
מספר: בר/ מק/ 13/ 13
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי ייעוד קרקע מחקלאי לתחנת תדלוק דרגה ב' עפ"י תמ"א 18 בסמכות ועדה מקומית.
עפ"י סעיף 62 א' (10)

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרגבעת ברנרגבעת ברנר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
34542חלק