בית אריזה לתוצרת חקלאית

תוכנית הצ/ 4/ 1/ 178

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בית אריזה לתוצרת חקלאית
מספר: הצ/ 4/ 1/ 178
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1.שינוי יעוד קרקע חקלאית ליעוד קרקע חקלאית מיוחדת.
2.קביעת זכויות הבניה להקמת בית אריזה לתוצרת
חקלאית, בית קירור ושימושים נילווים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםצורן קדימהצורן קדימה

תיאור המיקום:
ישוב: קדימה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8038חלק28
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה19/05/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו19/05/2008
קבלת תכנית15/06/1998