בית אריזה לתוצרת חקלאית

בקשה ועדה מקומית 6/ 06/ 85

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: בית אריזה לתוצרת חקלאית
מספר: 6/ 06/ 85
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואבורדון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1090כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בבקשה30/04/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201200430/04/2012