בית גאנם סאלח,שינוי הוראות בניה במגרש המיועד למגורים,הגדלת מס' קומות.

תוכנית מש/ 7/ 1/ 241

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בית גאנם סאלח,שינוי הוראות בניה במגרש המיועד למגורים,הגדלת מס' קומות.
מספר: מש/ 7/ 1/ 241
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. אישור מצב קיים ותוספת זכויות והוראות בניה.

עיקרי ההוראות:
א. תוספת קומה 4 ל-3 קומות מאושרות.
ב. תוספת יח"ד 1 סה"כ 4 יח"ד.
ג. תוספת אחוזי בניה מ-90% ל-168%.
ד. שינוי בקוי בנין בחזית מזרחית מ 3.0 מ' - ל2.0 מ' , דרומית מ 5.0 מ' - ל-1.48 - 1.07 מ' ומערבית מ 5.0 מ' - ל 3.0 מ'.
ה. קביעת הוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה

תיאור המיקום:
בצד הדרומי לישוב

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7863חלק53
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתממ/ 849/ 1קביעת שטח לאזורים: מגורים, ש.ב.צ, ש.צ.פ.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות06/08/2012תאריך פרסום: 06/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6456. עמוד: 5676. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/07/2012
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט24/06/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/06/2012
החלטה בדיון בהפקדה23/06/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף30/04/2008
קבלת תכנית31/01/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה