בית גמליאל - תחנת שאיבה ראשית

בקשה ועדה מקומית מח/ ש/ 565

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: בית גמליאל - תחנת שאיבה ראשית
מספר: מח/ ש/ 565
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תחנת שאיבה ראשית - בית גמליאל.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותחבל יבנהבית גמליאל
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/12/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200900530/03/2009
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדה מקצועית למים וביוב200900127/01/2009