בית הארחה נוף גינוסר

תוכנית ג/ 4364

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בית הארחה נוף גינוסר
מספר: ג/ 4364
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת הנחיות בנוי

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעמק הירדןעמק הירדןגנוסר

תיאור המיקום:
ישוב: גנוסר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15551חלק46-47
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/01/1984תאריך פרסום: 05/01/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3010. עמוד: 1250. שנה עברית: התשמד .
החלטה בדיון באישור תכנית15/06/1983
פרסום להפקדה ברשומות04/11/1982תאריך פרסום: 04/11/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2863. עמוד: 191. שנה עברית: התשמג .
פרסום להפקדה בעיתונים30/09/1982תאריך פרסום בעיתון: 30/09/1982.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/06/1982
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו28/06/1982
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה28/06/1982
החלטה בדיון בהפקדה03/02/1982
קבלת תכנית18/10/1981