בית הכנסת ברובע 4 שחמון

תוכנית 2/ מק/ 423

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בית הכנסת ברובע 4 שחמון
מספר: 2/ מק/ 423
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקו בניין מקומי, דרומי ומזרחי של המגרש.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי קו בניין קדמי (מזרחי - לרחוב האגס) מ- 5 מ' ל- 0.5 מ'.
ב. שינוי קו בניין צידי (דרומי) מ- 8 מ' ל- 3 - 1.5 מ'.
עפ''י סעיף 62 א (א) 4 לתיקון 43 לחוק התכנון והבניה
"שינוי בקו בניין קבוע בתכנית".

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40083חלק83
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ במ/ 151ר שחמון-פלח 4שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה28/01/2009
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר14/07/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200900528/01/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200802014/07/2008