בית הספר בית זאב, עפולה

תוכנית עפ/ מק/ 7748/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בית הספר בית זאב, עפולה
מספר: עפ/ מק/ 7748/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קו בנין קדמי
- שינוי קו בנין על פי סעיף 62א(א)4 לחוק התכנון והבניה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעפולהעפולה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16659חלק66-67
16691חלק161
16692חלק5536, 56
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7748ביטול דרך, התווית דרכי שרות, יעוד שטחים לשצ"פ ושפ"פ, שינוי למתאר, עפולהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/06/2008תאריך פרסום: 16/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5818. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/01/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200800230/01/2008