בית הספר הטכני של חיל האויר - הרחבה

תוכנית 5/ 02/ 102/ 166

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בית הספר הטכני של חיל האויר - הרחבה
מספר: 5/ 02/ 102/ 166
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הגדלת שטח מגרש לבניני ציבור עבור בה"ס טכני של חיל האוויר
א. שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח לטיפול נופי בוואדיות לבניני ציבור.
ב. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
ג. קביעת הנחיות ומגבלות בנייה.
ד. הגדלת תכסית מירבית.
2. קביעת תנאים למתן היתר בנייה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
דרך אילן רמון

גושים וחלקות:
גוש חלוצה 2 חלקה 1 (חלק) "ספר ב"ש - 9 דף 100"
גוש חלוצה 3 חלקה 1 (חלק) "לא רשום"

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ 02/ 102/ 119בי"ס הטכני של חיל האויר ותחנת כיבוי אששינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/05/2011תאריך פרסום: 15/05/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6236. עמוד: 4172. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים18/03/2011תאריך פרסום בעיתון: 18/03/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/03/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 17/03/2011. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו07/03/2011
החלטה בדיון באישור תכנית02/11/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2009
פרסום להפקדה ברשומות11/08/2009תאריך פרסום: 11/08/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5986. עמוד: 5286. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים10/07/2009תאריך פרסום בעיתון: 09/07/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 09/07/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 10/07/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/06/2009
החלטה בדיון בהפקדה27/10/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף22/05/2006
קבלת תכנית15/03/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה