בית הספר נופי ארבל - גינוסר

תוכנית ג/ 6511

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בית הספר נופי ארבל - גינוסר
מספר: ג/ 6511
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1 . תיחום שטח הפיתוח של ביה"ס נופי ארבל.
2 . קביעת יעדים ואזורים.
3 . קביעת הוראות פיתוח.
4 . מתן היתרי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעמק הירדןעמק הירדןגנוסר

תיאור המיקום:
ישוב: גנוסר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15551כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 13/ כנרתתכנית מתאר ארצית חלקית לחופים - מרחב הכנרת וחופיהאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית29/10/1990
פרסום להפקדה ברשומות08/07/1990תאריך פרסום: 08/07/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3780. עמוד: 3327. שנה עברית: התשן .
פרסום להפקדה בעיתונים17/04/1990תאריך פרסום בעיתון: 17/04/1990.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/03/1990
החלטה בדיון בהפקדה05/07/1989
קבלת תכנית02/11/1988