בית העלמין החדש נתיבות

תוכנית 22/ 03/ 132

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בית העלמין החדש נתיבות
מספר: 22/ 03/ 132
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת בית עלמין עירוני חדש.

עיקרי ההוראות:
- שינוי יעוד של קרקע חקלאית לבית קברות, דרך, חניון ושטח לתענון בעתיד
- קביעת הוראות בנייה:
*קביעת זכויות בניה וקווי בנין.
* הנחיות בינוי.
* הנחיות לעיצוב אדריכלי.
*הסדרת דרך גישה לבית העלמין.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות
דרוםשמעוניםשדות נגב

תיאור המיקום:
בתחום הרשויות המקומיות: נתיבות, שדות נגב
קואורדינאטה X 158,500
קואורדינאטה Y 594,400

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
800חלק18-19
904חלק23
997חלק18, 20
100278חלק21
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 149/ 5שובה, זמרת והסביבה - שמעוניםשינוי
תוכנית7/ 02/ 328/ 16תחנת שאיבה ''משה''כפיפות
תוכנית7/ 03/ 275שינוי יעוד מאזור חקלאי לתחנת טרנספורמציהכפיפות
תוכנית7/ 02/ 328תכנית מתאר עזתהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/12/2011תאריך פרסום: 01/12/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6329. עמוד: 975. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים14/10/2011תאריך פרסום בעיתון: 10/10/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 14/10/2011. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 12/10/2011. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט27/09/2011
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה15/09/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו08/08/2011
החלטה בדיון בהתנגדויות21/03/2011
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/11/2010
פרסום להפקדה ברשומות08/11/2010תאריך פרסום: 08/11/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6158. עמוד: 973. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה בעיתונים24/09/2010תאריך פרסום בעיתון: 21/09/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 24/09/2010. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 22/09/2010. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית21/09/2010
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט20/09/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/09/2010
החלטה בדיון בהפקדה06/07/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף12/05/2008
קבלת תכנית11/02/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה