בית העלמין היהודי החדש לחיפה בתל רגב .

תוכנית זב/ 68

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בית העלמין היהודי החדש לחיפה בתל רגב .
מספר: זב/ 68
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- יעוד קרקע לבית העלמין היהודי החדש עבור העיר
חיפה, בתחום האתר המטרופוליטני שנקבע בתמ"א 19 .
- קביעת התכנון המפורט של החלק המיועד לתושבי חיפה.
- הצעת דרך גישה לבית העלמין ע"י חיבור לדרך
מס' 762, בגבול הדרום-מערבי של אבטין.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהזבולוןזבולוןאבטין

תיאור המיקום:
ישוב: אבטן
צפונית מזרחית לכפר .

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10384חלק1-3
10385חלק20-30, 32-33, 35
10386חלק22-26
10387חלק1, 3-4, 6, 8-10, 12-13
10388חלק10
10392חלק1
10393חלק5, 8
10394חלק2-3, 11
10395חלק2, 5
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון במועצה הארצית15/06/2004
פרסום לאישור ברשומות18/05/1995תאריך פרסום: 18/05/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4305. עמוד: 3334. שנה עברית: התשנה .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה18/05/1995
החלטה בדיון באישור תכנית28/12/1993
פרסום להפקדה בעיתונים22/01/1993תאריך פרסום בעיתון: 22/01/1993.
פרסום להפקדה ברשומות17/12/1992תאריך פרסום: 17/12/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4066. עמוד: 639. שנה עברית: התשנג .
החלטה בדיון בהפקדה11/06/1991
קבלת תכנית13/05/1983
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים23715/06/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לקוי בנין200400226/02/2004