בית העמק

תוכנית ג/ 59

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בית העמק
מספר: ג/ 59
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
אזור חקלאי אזור מגורים אזור לבניני ציבוריים
בניני חברה ובנינים לתעשיה חקלאית
מגרשים פתוחים צבוריים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרבית העמק

תיאור המיקום:
ישוב: בית העמק

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18475כל הגוש
18478כל הגוש
18482כל הגוש
18483כל הגוש
19478כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית22/01/1950