בית ורדה וליד אחמד

תוכנית מש/ 7/ 1/ 262/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בית ורדה וליד אחמד
מספר: מש/ 7/ 1/ 262/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי הוראות בניה במגרשים 3, 5 בחלקה 7 גוש 7864 , הגדלת אחוזי בניה, הקטנת קו בניין ושינוי יעוד מש.צ.פ למגורים ג'.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעוד מש.צ.פ למגורים ג'.
2. שינוי קו בניין צפוני במגרש 3 מ- 3 מטר ל- 2.04 מטר.
3. שינוי קו בניין צפוני במגרש 5 מ- 3 מטר ל- 1.61 מטר.
4. הגדלת אחוז בניה מ- 30% ל- 35% בכל קומה.
5. קביעת הוראות בינוי.
6. יצירת בסיס חוקי לרישוי בניינים קיימים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה

תיאור המיקום:
קלנסווה מערב

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7864חלק7
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו03/04/2012
החלטה בדיון בהפקדה06/09/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף07/07/2010
קבלת תכנית02/05/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית201001306/09/2010