בית חג' יחיא חאלד

תוכנית טב/ 3422

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בית חג' יחיא חאלד
מספר: טב/ 3422
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התכנית מציעה שינוי ייעוד ממגורים ג' למגורים ומשרדים.

עיקרי ההוראות:
- העלאת אחוזי בניה.
- תוספת קומה רביעית.
- קביעת הוראות וזכויות בניה.
- תוספת יח"ד 1 סה"כ 4 יח"ד.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטייבהטייבהטייבה

תיאור המיקום:
שכונה: דרומית

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7849חלק59
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתטב/ 2143שינוי יעוד משטח ציבור לאזור מגורים ג', שינוי יעוד משטח בניני ציבור לשצ"פשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/01/2012תאריך פרסום: 26/01/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6368. עמוד: 2298. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים06/01/2012תאריך פרסום בעיתון: 04/01/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 06/01/2012. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 04/01/2012. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט15/12/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו12/12/2011
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית04/09/2011
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/07/2011
פרסום להפקדה ברשומות21/07/2011תאריך פרסום: 21/07/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6270. עמוד: 5655. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה בעיתונים03/07/2011תאריך פרסום בעיתון: 03/07/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 01/07/2011. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 01/07/2011. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט14/06/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/05/2011
החלטה בדיון בהפקדה03/05/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף09/03/2010
קבלת תכנית16/11/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים126128/07/2011
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית201000603/05/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה