בית חזון אלישיב מערכת ביוב מרכזית

בקשה ועדה מקומית מח/ ש/ 480

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: בית חזון אלישיב מערכת ביוב מרכזית
מספר: מח/ ש/ 480
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בית חזון, אלישיב. מערכת ביוב מרכזית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפראלישיב
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף21/05/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200601204/07/2006
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדה מקצועית למים וביוב200500827/12/2005