בית חנן - בעלות פרטית

תוכנית בר/ 125/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בית חנן - בעלות פרטית
מספר: בר/ 125/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
7 חלקות חדשות והתווית דרך מס' 8 גישה לבית אריזה ולחלקות חדשות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותגן רוהבית חנן

תיאור המיקום:
בית חנן,שורקות

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3744חלק7-8
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/06/1982תאריך פרסום: 24/06/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2829. עמוד: 2358. שנה עברית: התשמב .
פרסום להפקדה ברשומות05/07/1981תאריך פרסום: 05/07/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2725. שנה עברית: התשמא .
קבלת תכנית05/07/1981