בית חנן

תוכנית בר/ 395

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בית חנן
מספר: בר/ 395
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לחלק את השטח ל 9 חלקים עבור מתישבים שבנו.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותגן רוהבית חנן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3740חלק31, 33
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות27/09/1951תאריך פרסום: 27/09/1951. מס' ילקוט פרסומים: 190. שנה עברית: התשיא .
קבלת תכנית27/09/1951