בית חשמונאי

תוכנית גז/ 102

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בית חשמונאי
מספר: גז/ 102
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מרכז בינכפרי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרבית חשמונאי

תיאור המיקום:
ישוב: בית חשמונאי

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3879כל הגוש
3880חלק10-41, 44-52, 64-8042, 53, 84-85, 89-90
3886חלק1, 39-43
3887חלק49, 63-781, 4, 7, 48, 50, 56-62
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/08/1970תאריך פרסום: 17/08/1970. מס' ילקוט פרסומים: 1653. שנה עברית: התשל .
קבלת תכנית29/10/1968