בית יגאל אלין מרכז להנצחה

תוכנית ג/ 4150

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בית יגאל אלין מרכז להנצחה
מספר: ג/ 4150
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מרכז עירוני חינוכי ע"ש יגאל אלון.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעמק הירדןעמק הירדןגנוסר

תיאור המיקום:
ישוב: גנוסר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15551חלק75
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 13/ כנרתתכנית מתאר ארצית חלקית לחופים - מרחב הכנרת וחופיהאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית24/01/1983
פרסום להפקדה ברשומות22/07/1982תאריך פרסום: 22/07/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2837. עמוד: 2516. שנה עברית: התשמב .
פרסום להפקדה בעיתונים09/06/1982תאריך פרסום בעיתון: 09/06/1982.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/08/1981
החלטה בדיון בהפקדה30/07/1981
קבלת תכנית20/07/1981