בית יהושע והסביבה

תוכנית משמ/ 48/ חש

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בית יהושע והסביבה
מספר: משמ/ 48/ חש
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הכנת תכנית מפורטת לצרכי רישום בית יהושוע והסביבה בספרי המקרקעין לפי התשריט 2. ביטול ואיחוד של גושים וחלקות קיימים וחלוקתם מחדש בהתאם למצב הקיים ופתוח השטח בעתיד 3. קביעת יעדים ואזורים 4. ביטול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות 5. ביטול מקרקעי יעוד והמרתם למקרקעי ציבור 6. קביעת מספר נחלות (חלקות א') ומגרשים לשיכון בנים 7. ביטול הוראות תכניות קודמות בכל הנוגע לחלוקת השטח לצרכי רישום

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזחוף השרוןחוף השרוןבית יהושע

תיאור המיקום:
בית יהושע והסביבה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7684חלק6
7685חלק1
7686חלק2
7687חלק2
7688חלק4
7691חלק
7692חלק
7701חלק5-10, 12-14, 19-20, 24-25, 27
7954חלק1-3, 12, 15, 18, 23, 26, 30
7955חלק1-3, 12, 16
7956חלק3, 6, 11, 14, 19, 30
7957חלק2-4, 12, 15, 26
8022חלק5-6, 21-23
8023חלק1-2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/12/1987תאריך פרסום: 24/12/1987. שנה עברית: התשמח .