בית ילדים ע. עילית

תוכנית ג/ 12981

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בית ילדים ע. עילית
מספר: ג/ 12981
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מבני ציבור
שינוי יעוד משטח מגורים לשטח מבני ציבור ולדרכים
שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח ושטח מגורים לשטח מבני ציבור, שטח מגורים ושטח לדרכים
שינוי יעוד משטח רחוב לשטח מגורים
התווית מערכת דרכים בשילוב עם המערכת הקיימת
איחוד וחלוקה מחדש

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעפולהעפולהעפולהעפולה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16774חלק20
16836חלק1
17765חלק3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5545שנוי יעוד למגורים משולב בספורט בניני צבור ומסחר -עפולהשינוי
תוכניתג/ 6273מגורים מסחר ומבני ציבורשינוי
תוכניתג/ 302מתאר -עפולהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/03/2005תאריך פרסום: 03/03/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5375. עמוד: 1910. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים28/01/2005תאריך פרסום בעיתון: 24/01/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/01/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 28/01/2005. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית03/05/2004
פרסום להפקדה ברשומות16/11/2003תאריך פרסום: 16/11/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5237. עמוד: 341. שנה עברית: התשסד .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/10/2003
פרסום להפקדה בעיתונים07/10/2003תאריך פרסום בעיתון: 07/10/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 07/10/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/10/2003. עיתון: עיתון יומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/09/2003
החלטה בדיון בוולק"ח06/01/2003
החלטה בדיון בהפקדה24/04/2002
קבלת תכנית07/02/2002