בית יצחק

תוכנית נת/ 409

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בית יצחק
מספר: נת/ 409
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לחלק את השטח ל-4 מגרשים המיועדים למשקי עזר. לקבוע דרכים חדשות ושבילים להולכי רגל.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרבית יצחק-שער חפר

תיאור המיקום:
עמק חפר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8283חלק2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/10/1959תאריך פרסום: 15/10/1959. מס' ילקוט פרסומים: 703. שנה עברית: התשך .
פרסום להפקדה ברשומות18/06/1959תאריך פרסום: 18/06/1959. מס' ילקוט פרסומים: 679. שנה עברית: התשיט .
קבלת תכנית18/06/1959