בית כנסת אריאל - שכונה ט'

תוכנית 5/ 03/ 115/ 59

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בית כנסת אריאל - שכונה ט'
מספר: 5/ 03/ 115/ 59
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקה מחודשת של מגרשים לבניני ציבור 923, 920
שינוי בקוי בנין ובזכויות הבניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
ישוב: באר שבע
שכונה ט' - בית כנסת אריאל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38115חלק79
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה15/05/2006
קבלת תכנית13/09/1993
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600415/05/2006