בית כנסת בבנין מגורים

תוכנית אל/ 195/ 3/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בית כנסת בבנין מגורים
מספר: אל/ 195/ 3/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שימוש בחלק ממבנה מגורים לבית כנסת בתוספת שטחים שלא נוצלו ע"י הקבלן שנה את הבניין.

עיקרי הוראות התכנית:
הפיכת חלק ממפלס 3.00 בבניין קיים לביתכנסת המשרת את דיירי הבניין ואת הציבור מסביב.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזאלעדאלעדאלעדרבי יהודה הנשיא

תיאור המיקום:
רובע A

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5760חלק39
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ במ/ 195/ 3רובע Aשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה23/06/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף12/05/2008
קבלת תכנית18/12/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200801123/06/2008