בית כנסת נזר ברוך

תוכנית ג/ 13469

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בית כנסת נזר ברוך
מספר: ג/ 13469
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד השטח מאזור ציבורי פתוח לשטח מבני ציבור, להקמת בית כנסת ציבורי והגדרת טבלת זכויות והגבלות בניה.
שינוי עיוד הקרקע משצ"פ למבני ציבור.
קביעת תכליות מותרות לכל יעוד הקרקע.
קביעת הוראות הנחיית אדריכלויות למגרש למבני ציבור.
קביעת הנחיות סביבתיות

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןטבריהטבריהטבריה

תיאור המיקום:
בית כנסת נזר ברוך, טבריה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15076חלק23, 5150, 52
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 287תכנית מתאר -טבריהשינוי
תוכניתג/ 6847שינוי בתקנון תכנית מתאר מס'ג / 287 טבריהשינוי
תוכניתג/ 351קרית שמואל -טבריהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/02/2005תאריך פרסום: 24/02/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5369. עמוד: 1700. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים07/01/2005תאריך פרסום בעיתון: 07/01/2005. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 05/01/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 05/01/2005. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו22/12/2004
החלטה בדיון באישור תכנית18/08/2004
פרסום להפקדה בעיתונים20/02/2004תאריך פרסום בעיתון: 28/01/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 28/01/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 20/02/2004. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות27/01/2004תאריך פרסום: 27/01/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5268. עמוד: 1752. שנה עברית: התשסא .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/12/2003
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/11/2003
החלטה בדיון בהפקדה30/07/2003
קבלת תכנית18/11/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200402218/08/2004
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים37029/12/2003
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200301730/07/2003