בית כנסת - רחוב ששת הימים - אילת

תוכנית 2/ 03/ 136/ 16

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בית כנסת - רחוב ששת הימים - אילת
מספר: 2/ 03/ 136/ 16
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת שטחי בניה מרביים ל- 1260 מ''ר
מתוכם 1180 מ''ר המהווים שטחים עיקריים.
ב. קביעת קוי בניין לרבות קוי בניין 0.
ג. קביעת מספר הקומות: 2 קומות + קומת מרתף
וגובה בניה מרבי 7.5 מ'.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40047חלק189
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 03/ 136/ 2שכ' ד'-780 יח"דשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו07/05/2007
החלטה בדיון בהפקדה09/01/2006
קבלת תכנית20/04/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201000612/07/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200600109/01/2006