בית כנסת - שדרות

תוכנית 21/ 03/ 102/ 18

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בית כנסת - שדרות
מספר: 21/ 03/ 102/ 18
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד של שטח מגורים ב- ת.ש.צ. מס' 4/11/1
למגרש לבנייני ציבור - בית כנסת.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1887חלק2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות05/08/1971תאריך פרסום: 05/08/1971. מס' ילקוט פרסומים: 1743. עמוד: 2338. שנה עברית: התשלא .
פרסום לאישור ברשומות05/08/1971תאריך פרסום: 05/08/1971. מס' ילקוט פרסומים: 1743. עמוד: 2338. שנה עברית: התשלא .
פרסום לאישור בעיתונים19/05/1971תאריך פרסום בעיתון: 19/05/1971. תאריך פרסום בעיתון: 19/05/1971.
החלטה בדיון באישור תכנית28/01/1971
פרסום להפקדה בעיתונים12/05/1970תאריך פרסום בעיתון: 12/05/1970. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 12/05/1970. עיתון: הארץ.
החלטה בדיון בהפקדה19/02/1970
קבלת תכנית01/02/1970